Girona
Alt Empordà
171 h.
33 m.

Siurana

Està situat entre els rius Fluvià i Muga, en terreny pla amb petits boscos de sureres i bedolls. El procés de dessecació dels estanys que va acabar el segle xix va fer que la seva agricultura canviés i passés a ser principalment de secà. Com que és a prop de la Costa Brava el turisme ha anat creixent.
Està documentat al segle x com Siveriana, antropònim llatí derivat de Severus. El segle xi apareix com Ciurana i al segle xiv la parròquia de Santa Coloma de Siurana. En el fogatge del segle xv s’anomena Siurana d’Empordà, de la vegueria de Girona, amb un determinatiu per diferenciar-la de Siurana de Prades. En els primers censos del segle xix es va registrar Ciurana. El 1933 es va recuperar el nom i la grafia tradicional de Siurana d’Empordà, canvi anul·lat pel franquisme fins al 1983.
El castell de Siurana està documentat des del 1231. En estat ruïnós, només queden parts de muralla i la base d’una torre circular.
Va ser part de l’històric comtat d’Empúries. El segle xvii va ser cap d’una batllia reial.