Tarragona
Tarragonès
162 h.
175 m.

Renau

Renau és un municipi de la comarca del Tarragonès.

La seva història s’inicia a mitjan del segle XII. Segurament té un origen anterior, tot i que un dels primers documents on apareix per escrit el nom del poble data de l’any 1161. A l’Arxiu Històric de Santes Creus es troba un pergamí on l’arquebisbe Bernard de Tarragona dona a Guillem de Claramunt diverses propietats, i entre aquestes apareix el “manso de Reinaldus” (o masia de Renau).

Pertangué al senyoriu dels Catllar fins a principi segle XIV quan, per matrimoni, va quedar en mans de la família Montoliu i, més tard, va passar a la família Perelló.

Molt a prop del poble hi ha l’Ermita de la Mare de Déu del Lloret, del segle XVII, tot i que es va reformar en 1704. L’any 1926, l’artista i arquitecte Josep Maria Jujol i Gibert en va fer la restauració.

Gran part de l’entorn de Renau està inclòs dins d’una xarxa europea d’espais naturals que té com a objectiu fer compatible la protecció de les espècies i els hàbitats naturals i seminaturals amb l’activitat humana que s’hi desenvolupa, fent que es mantingui un bon estat de conservació dels hàbitats i espècies i evitar així el seu deteriorament.