Barcelona
Vallès Occidental
8504 h.
123 m.

Polinyà

La vila romana de Paulinianum es trobava probablement a l’enclavament on es troba l’actual Polinyà. S’han trobat restes i vestigis romans a la masia de Can Marata i novament el 1985 dins del terme municipal. Així mateix, durant les excavacions arqueològiques a l’interior de l’església de Sant Salvador de Polinyà (1999), es van documentar les restes d’un assentament de l’Antiguitat Tardana i l’església preromànica original. A més, hi ha constància del pas de la Via Augusta pel municipi.


En els darrers anys, algunes de les masies del terme municipal han estat enderrocades (Can Anglada, Can Ferreres), i el nom original ha donat lloc al nom del barri o el polígon que s’hi ha construït. Actualment l’economia del municipi es basa en la indústria (química, metal·lúrgica, paperera, arts gràfiques i tèxtil), que se situa als polígons de Can Humet, Sud-est i Nord-est.


Els anys 60, en les obres de construcció d’un polígon industrial, es van trobar els ossos fòssils d’un mastodont, que actualment es troben al Museu Geològic del Seminari de Barcelona.