Lleida
Solsonès
286 h.
823 m.

Pinós

Pinós és un municipi de la comarca del Solsonès que rep el nom d’un dels cinc pobles que l’integren, i es situa al centre geogràfic de Catalunya.
Aquest terme municipal és un clar exponent de l’altiplà solsonenc, la part central del terme conforma una mena d’espina dorsal de terres altes que el recorre de nord a sud i fa de partió d’aigües entre les conques del Llobregat i del Segre.
Un total de 666 corrents fluvials transcorren (íntegra o parcialment) pel terme municipal. La longitud total d’aquesta xarxa hidrogràfica és de 357,5 km distribuïts bàsicament en 4 grans conques.
Amb una població de 286 habitants, dedicada a l’agricultura i la ramaderia majoritàriament, Pinós és un referent geogràfic remarcable de la Catalunya més profunda i tradicional.