Barcelona
Vallès Oriental
8831 h.
72 m.

Montmeló

Internacionalment conegut pels amants del motor pel seu Circuit de Barcelona – Catalunya, que atrau cada any milers d’espectadors, el municipi de Montmeló disposa d’una àmplia oferta d’activitats culturals, esportives, educatives i de lleure.

Entre el seu patrimoni destaquen el Museu Municipal de Can Caballé i l’església de Santa Maria de Montmeló, d’origen romànic. En el seu interior es conserva un interessant conjunt de pintura mural romànica amb escenes de l’Anunciació a la Verge, l’Epifania o l’Adoració dels Reis. Les pintures, datades del segle XII, constitueixen un dels escassos testimonis d’aquest estil pictòric a les comarques barcelonines.