Lleida
Solsonès
188 h.
855 m.

Llobera

El terme de Llobera barreja camps de cultius, sobretot de secà, amb boscos que ocupen les petites elevacions muntanyoses que hi ha en aquest municipi del sud del Solsonès. Tradicionalment, ha estat una zona força despoblada i agrícola, cosa que li ha permès conservar el seu caràcter rural i tradicional. Disposa d’un patrimoni religiós interessant i també de jaciments prehistòrics importants. A Llobera es pot veure el Baix Solsonès en estat pur.

El terme municipal està solcat, bé en la totalitat del seu curs o bé en un tram d’aquest, per 80 corrents fluvials la longitud total dels quals suma 82,5 km. Aquests corrents fluvials estan repartits en tres conques fluvials. Els boscos ocupen el 38,3% de la superfície del terme i amb preponderància de les pinedes.