Girona
Gironès
713 h.
143 m.

Llambilles

Llambille és un municipi del Gironès.

És situat al SE de la ciutat de Girona i de Quart, al sector nord-occidental del massís de les Gavarres. Al N limita amb el terme de Quart d’Onyar, a l’est amb l’extens terme de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (del Baix Empordà), al S, on el límit passa sota el puig de la Font i segueix parcialment la riera de Bugantó, amb Cassà de la Selva, i a l’W, on el termenal passa vora Ca l’Empordanès, amb Campllong i, més al nord, travessant la riera de Bugantó, amb el terme de Fornells de la Selva. El territori és drenat per la riera de Bugantó, que desguassa a l’Onyar per la dreta, i la del Corb, afluent d’aquella.

A més del veïnat de la Vila o Llambilles, cap administratiu, el municipi comprèn els veïnats d’Erols, Sant Cristòfol del Bosc, de la carretera de Fornells, la Carretera, l’Estació i el Pla de Bugantó, a més de la urbanització Cal Rei del Corb.

Les activitats primàries constitueixen la base econòmica del terme. Predomina el secà, amb producció de farratge i cereals (ordi, blat, civada) sobretot. La part boscosa és formada quasi exclusivament de suredes, que han proporcionat primera matèria per a la indústria tapera de Cassà, Sant Feliu o Palamós. S’hi han instal·lat algunes explotacions agropecuàries, sobretot de bestiar porcí i oví. La indústria s’ha instal·lat bàsicament al polígon industrial anomenat les Conques, on destaca el sector paperer, de materials de construcció i diversos magatzems de distribució.

El centre del municipi és el veïnat dit de la Vila o Llambilles, a 143 m d’altitud, format per algunes cases entorn de l’església moderna i algunes altres de poblament dispers. El lloc formà part del pagus de Girona i és esmentat ja l’any 894 en una venda de terres situades a Lambiliolas que realitzaren Anlo i Àl·lio a Giscafred i la seva muller Quíxol. Del 995 és un altre document que menciona la venda d’una vinya. Escrit a l’altra cara del mateix pergamí de l’any 995 figura l’empenyorament de la mateixa vinya, feta pel seu propietari, el levita Ermemir, el 1115. En un document del 998 consta una altra venda de terres a Llambilles i el topònim és esmentat en la forma Nambillas. Al segle X apareixen documentats els masos Sureda i del Puig. Era lloc reial. Al juliol, la població celebra la festa major de Sant Cristòfol, patró de la vila, en la qual destaca la tradicional benedicció de vehicles.