Girona
Selva
4291 h.
189 m.

Hostalric

La vila d’Hostalric conserva quasi en la seva integritat un dels llegats monumentals més notables de l’època medieval catalana i està presidida per la imponent fortalesa militar.

Aquest municipi, situat a la comarca de la Selva, va ser a l’antiguitat zona de pas obligatori en la ruta nord-sud, i l’únic pas natural entre Girona i Barcelona.