Girona
Cerdanya
449 h.
1135 m.

Ger

Ger és un municipi de la Baixa Cerdanya.

És situat a la Solana, a la dreta del Segre. S’estén pel vessant meridional de Puigpedrós (2.914 m), quadrifini dels termes de Meranges, Ger, Guils de Cerdanya i Porta (Alta Cerdanya), i pels del Pedró de la Tossa (2.695 m) i Puigfarinós (2.594 m), al N i ja fora del terme. Per ponent, el terme de Ger confronta amb Meranges per la vora oriental de l’estany de Malniu, situat just en aquest terme veí, pel pla de la Mànega, pel planell de l’Agulla i pel pla de Sobirà. També a l’W, Ger confronta puntualment amb Bellver de Cerdanya, i al SW amb Isòvol mitjançant un traçat irregular que arriba fins al Segre. A llevant, Ger limita amb Guils de Cerdanya pel Roc Colom, el serrat de la Baga i, també, més al S, per les Roques Feres i els vessants de ponent del Puig Peransau; després, termeneja amb Bolvir per la Serra Boledosa, el cap de Tos, la devesa de la Canal i les ruïnes de l’antic poble d’Altejó o del Tejó. A la part meridional, el terme limita amb els de Das i Urtx.

El municipi inclou tota la conca del riu de Ger, que neix sota el Roc Roig (2.227 m). Els seus dos braços principals, els torrents de Coforns i de Montmalús, s’ajunten al cap de municipi i formen el riu de Ger pròpiament dit, que desguassa al Segre dins el terme, aigua avall del Molí de Ger. El municipi és drenat també pel torrent de Saga i pel Segre, al S, i comprèn fins i tot una petita part de la riba esquerra del riu. A tramuntana el terme integra, a més, la capçalera del torrent del Tarterès, emissari de l’estany de Guils, que recull les aigües de Coma Ermada, oberta sota i al S de Puigfarinós.

El municipi comprèn, a més del poble de Ger, que n’és el cap, el llogaret de Gréixer, la caseria de Saga, el barri de Sant Pere, les urbanitzacions de la Devesa de Saga, la Pleta de Saga, el Molí de Ger i la Pleta de Bolvir, i els despoblats d’Altejó, Montmalús i Niula.

La major part del terme, tot el sector septentrional, muntanyós, és cobert de bosc de pins i de pastures. La plana meridional s’aprofita principalment per als conreus de regadiu. L’aigua de la séquia de Cerdanya, derivada del riu d’Aravó, i també una xarxa de canals reguen l’extensió de prats fins a les voreres del Segre. Les pastures permanents ocupen pràcticament tota la superfície agrària útil. En les terres llaurades destaquen els cereals (sobretot blat), les patates i el farratge. La ramaderia és una activitat molt important, dedicada especialment a la cria de bestiar boví, oví, i, amb menor nombre de caps, cavalls, conilles mares i bestiar porcí.

La indústria és representada per algunes petites manufactures del ram de l’alimentació, de la fusta, del metall i de la construcció. Abans havia tingut una certa importància la fabricació menestral de mitges i mitjons, a l’època que aquesta indústria era florent arreu de la Cerdanya.

El poble de Ger és situat a 1.135 m d’altitud, arredossat a la muntanya i mirant l’ampli planell. L’església parroquial de Santa Coloma és d’origen romànic, bé que ha sofert moltes modificacions. El portal de migdia té aplicat un bon treball de ferramenta. Procedent d’aquesta església es conserva avui al Museu Nacional d’Art de Catalunya una talla romànica de la Mare de Déu (segle XII).

Prop del poble hi ha el barri de Sant Pere, on hi ha les ruïnes de l’antiga capella de Sant Pere de Ger. És documentat que el 965 en aquesta capella, vora l’antiga Strata Francisca, hi havia una petita comunitat de clergues.

El poble celebra la festa major al juny, la festa major del Roser al setembre, i al novembre s’hi pot assistir a la Mostra de Cuina Popular amb Naps de Cerdanya. Al final de desembre se celebra la festa petita de Santa Coloma, patrona del poble.