Girona
Gironès
1130 h.
34 m.

Flaçà

Flaçà és un municipi del Gironès, estès a la riba dreta del Ter.

El terme de Flaçà, d’una superfície de 6,53 km², s’estén a la riba dreta del Ter, riu que fa de límit septentrional del municipi amb el de Sant Jordi Desvalls. El municipi limita a més amb Foixà (E) i amb la Pera (S), municipis ambdós del Baix Empordà; al SW limita amb Sant Martí Vell, per les fonts de Moradells i d’Aleu, i a l’W amb Sant Joan de Mollet. El terreny és pla excepte a la part oriental, que comprèn uns contraforts de la serra de Vall-lloreda, que arriben fins al Ter. Aquesta part és coberta de bosc, no gaire poblat. Reguen el terme, a més del Ter, la riera de la Pera, la riera de Moradell, el Rec Merdançà (conegut també com a camí del Rec) i la séquia d’en Vinyals o rec del Molí, que pren les aigües del Ter. El terme comprèn el veïnat de Ferreres, la Colònia Torres i el barri de la Bolla.

En termes històrics, Flaçà travessà greus dificultats durant l’epidèmia del 1650. Aquest any el municipi de Girona intentà de proveir-se de blat a Flaçà i els jurats l’assabentaren que el contagi havia afectat el poble i tots els voltants, i que era molt difícil d’aconseguir cereals a un preu assequible. Al capdavall, els documents ens informen que hom comprava el blat a Torroella de Montgrí. Per la seva proximitat geogràfica a Girona, i pel fet de trobar-se en un indret de pas força important, ha patit sovint ocupacions de caràcter militar quan l’estat de guerra ha fet que hom volgués assetjar la ciutat de Girona. En concret, durant la guerra del Francès, Flaçà no patí cap assalt que manllevés vides i béns, però, en canvi, fou un poble molt visitat pels napoleònics quan corrien la comarca cercant queviures a pagès. És per això que, un cop conquerida Girona, hom fa esment que a Flaçà es conreava molt poca terra, i que els seus habitants es trobaven en greus dificultats davant les imposicions dels capitosts francesos. En aquest període Flaçà formava part del cantó de Girona i era cap del subcantó del seu nom.

El poble de Flaçà (34 m altitud) és entre la riera de la Pera i el Ter, i l’ajuntament es troba al barri de la Bolla. El topònim és esmentat des del 1017. L’església parroquial dedicada a sant Cebrià consta documentalment el 1209 en la definició que Arnau de Llers feu al bisbe de Girona de totes les exaccions que havia comès en les esglésies del seu domini. Va ser reedificada el 1824, però conserva part de la façana romànica primitiva.

El poble celebra la festa petita de Sant Fermí pel juliol, i la festa major el 12 d’octubre.