Girona
Pla de l'Estany
463 h.
142 m.

Esponellà

El castell d’Esponellà, el territori del qual ocupava, més o menys, l’actual municipi, fou erigit en castell termenat el 1381. El seu origen s’identifica en una torre o força de vigilància, de la qual foren castlans, ja durant el segle XI, els Creixell de Borrassà, família que assolí una notable influència en els estrats de la petita noblesa rural gironina.

L’agricultura és de secà, ja que l’orografia fa difícil l’aprofitament de les aigües del Fluvià. S’hi produeixen sobretot cereals (ordi i blat), farratge i gira-sol. La vinya s’ha perdut totalment. Destaquen les granges avícoles i porcines, per bé que també hi ha bestiar oví i boví. Càmpings i residències casa de pagès cobreixen l’oferta d’allotjaments d’un sector turístic en expansió.