Barcelona
Baix Llobregat
47150 h.
110 m.

Esplugues de Llobregat

Esplugues de Llobregat és el municipi més petit en extensió de la comarca del Baix Llobregat, tot i que fins al 1990 va pertànyer al Barcelonès.

Esplugues en llatí vulgar és Spelunca/Speluncae. Hom suposa que el territori esmentat va ser batejat pels romans però tampoc no s’ha trobat cap font documental que ho reculli, ja que a les ràtzies d’Almansor, a la ciutat de Barcelona, es cremà molta documentació que potser ho podria haver confirmat.

Esplugues destaca pel seu nucli antic, únic al Baix Llobregat, presidit per l’església de Santa Magdalena, i amb indrets tan pintorescs com el carrer de Montserrat o masies com Can Cortada.