Tarragona
Tarragonès
4850 h.
120 m.

Els Pallaresos

El terme municipal dels Pallaresos, que es troba resguardat per la serralada prelitoral i s’estén d’aquesta cap al mar, forma part del Camp de Tarragona. I era a l’edat mitjana una de les faldes o ravals de Tarragona.

El conjunt té una extraordinària riquesa espacial i ve coronat per un àngel-parallamps, que en un principi fou dissenyat perquè, pogués actuar de penell. És digna de contemplació la reixa que protegeix l’obertura triangular de la paret del jardí que dóna al camp: una autèntica meravella feta amb eines velles de la feina de pagès.
El municipi no disposa de parròquia fins a èpoques recents; a l’edat mitjana la seva església era una vicaria perpètua dependent de la parròquia de la catedral tarragonina. L’any 1751 les seves rendes foren incorporades a la comensalia anomenada de Sant Pau.

Als Pallaresos s’hi celebren dues festes majors: la d’hivern, en honor de sant Sebastià, el dia 20 de gener; i la d’estiu, en honor de sant Salvador, el dia 6 d’agost.