Tarragona
Tarragonès
4557 h.
59 m.

El Catllar

El Catllar és un municipi del Tarragonès, format per diverses urbanitzacions i masies, que es troba situat a la vora dreta del riu Gaià sobre un petit turó de 59 metres d’altitud.

El municipi de El Catllar té una llarga història que és remunta al segle XI. El terme de El Catllar formava part del territori cedit pel compte de Barcelona, Ramon Berenguer I, a Ponç de Montoliu l’any 1066; la seva família va disposar dels drets sobre el municipi fins l’any 1344, quan Humbert de Montoliu el va vendre a Pere de Requesens. Al llarg de la història, El Catllar va anar canviant de mans fins a arribar a ser propietat de la família Queralt, qui va mantenir els drets sobre el municipi fins el final dels senyorius.

A El Catllar hi podem trobar restes del castell de la vila, que pertanyia als comptes de Santa Coloma; d’aquest magnífic castell cimentat sobre roca natural només en resten dues torres rectangulars i un mur que les uneix. També podem veure l’església parroquial de Sant Joan Baptista, les obres de la qual van començar l’any 1776 sobre un antic temple ja existent.