Lleida
Garrigues
662 h.
444 m.

Cervià de les Garrigues

Cervià de les Garrigues és un municipi de la comarca de Les Garrigues. Situat a la vall del riu Set i amb 686 habitants, té una extensa zona forestal amb pins i brolles. El poble, a 444 m. d’altitud, fou fundat el 1202.
Hi destaquen l’Església Parroquial de Sant Miquel Arcàngel, que fou reedificada el segle XVIII; conserva la façana d’estil clàssic, amb una part central coronada per un frontó triangular i un petit rosetó, àmplia nau i capelles als contraforts i campanar de planta quadrada amb un cos damunt el vuitavant.
La Casa de la Vila, construïda l’any 1912, és destacable per la seva construcció majestuosa totalment de pedra.
Dins el terme hi ha el despoblat i antic terme de les Besses. El lloc de les Besses fou establert el 1225 per una carta de població atorgada per Arnau Punyet i la seva muller, i el 1265 hom obtingué llicència per bastir l’església parroquial.