Barcelona
Baix Llobregat
1933 h.
178 m.

Castellví de Rosanes

El poble de Castellví de Rosanes, municipi del Baix Llobregat, és emplaçat en un coster de la dreta de l’Anoia, sota el pla de Matamoros, entre els torrents de Ca n’Abat i de Castellví. Resta a ponent i amagat de la vista del castell de Sant Jaume.

L’origen del nucli urbà es troba el 1743, quan dos frares agustins de Miralles, els pares Torrent i Lloses, edificaren dues cases al terreny anomenat aleshores la Rovira d’en Mascaró. Les cases, de planta i pis o com a màxim de tres pisos, s’arrengleren per un llarg carrer costerut, anomenat Nostra Senyora de Montserrat en la part més nova d’entrada a la població, i la Parra, més amunt de la plaça. El carrer del Serral és una prolongació vers el NE d’aquest darrer. La part intermèdia és ocupada per cases de planta i pis i parets mitgeres del decenni de 1920. Al carrer de Sant Isidre hi ha la nova església de Sant Isidre, que hi va ser bastida el 1955 per mossèn Ramon Palomera, bé que no fou inaugurada fins al 1964.

Altres indrets d’interès són l’antic convent (del XV), l’ermita de la Mare de Déu dels Àngels, les ruïnes del castell de Sant Jaume, la masia de Ca n’Abat i l’anomenat la Cadireta, magnífic mirador al capdamunt de la muntanya de Matamoros. I, especialment, el seu entorn natural, amb una gran massa boscosa, preservat per un Pla Especial d’Interès Natural.

Al poble destaquen indrets com El món del cava s’hi troba representat per les caves R. Canals Canals (amb museu propi) i Ollé&Amat.

Les festes més populars són la dels Reis, que se celebra amb la tradicional cavalcada i el lliurament de regals casa per casa, i la festa major de Sant Isidre, pel maig. Cal destacar també l’aplec de la festa dels Àngels, que s’acostuma a fer el primer diumenge d’agost, i la festa major petita en honor de sant Miquel, al setembre.