Lleida
Noguera
810 h.
321 m.

Camarasa

Camarasa és un municipi de la comarca de la Noguera que inclou vàries entitats com Fontllonga i l’Ametlla del Montsec.

Pel que fa al patrimoni cultural hi ha una gran diversitat de poblats que havien estat instal·lats en aquesta zona: ibers, romans, visigots, islàmics, etc. dels que se’n conserven restes com és el cas del poblat iber de la muntanya de Monteró o les torres del castell de Camarasa.

Com a elements naturals, i tenint en compte la situació geogràfica on es troba i el relleu que la Depressió Central i el Pirineu li donen, hi trobem la Serralada del Montsec, la muntanya de Montroig o la gran Cova de l’Escaleta.