Barcelona
Baix Llobregat
7300 h.
399 m.

Begues

Bona part del territori de Begues es troba dins el Parc Natural del Garraf. És el municipi amb el terme municipal més gran del Baix Llobregat.

Arran de les troballes fetes en les excavacions de la cova de Can Sadurní podem dir que els primers indicis de vida al poble comencen fa almenys 11.000 anys amb els caçadors-recol·lectors de l’Epipaleolític.

Trobem per primera vegada el nom de Begues l’any 898 en un document on biògrafs musulmans parlen d’una batalla que tingué lloc a Bighash, en el camí de Barcelona.