Barcelona
Vallès Occidental
13415 h.
120 m.

Badia del Vallès

Constituïda el 14 d’abril de 1994, Badia del Vallès és la ciutat més jove de Catalunya. Nascuda d’un gruix d’habitatge social que es va construir als anys 60 i 70 entre Sabadell, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès, va viure durant vint anys a remolc d’aquests municipis en forma de Mancomunitat. Amb l’oreneta com a escut, símbol de la immigració que la va fer possible, Badia és una ciutat d’amples avingudes, zones verdes i passejos, una ciutat oberta i participativa.

Badia es va crear als anys 70 del segle XX, amb el nom castellà de Ciudad Badía, durant les fortes migracions a Catalunya, mitjançant un pla de govern per crear habitatge a l’àrea metropolitana de Barcelona.

El municipi té el seu inici en la dècada dels 60, mitjançant un pla del govern espanyol que pretenia crear una zona d’habitatges a l’extraradi de Barberà del Vallès, en uns terrenys agrícoles que formaven part de les famílies Valls-Sanfeliu i Badia (llinatge que donà nom al nou barri). Havia de constar d’11.054 habitatges, i tots els serveis corresponents a aquest nombre d’habitants. Era una resposta de les autoritats d’aleshores a les fortes immigracions arribades d’Espanya.

El mapa de Badia del Vallès reprodueix el mapa de la península Ibèrica i les Illes Balears. Les vies públiques tenen noms geogràfics (Av. Cantàbric, Av. del Mediterrani, etc.) i estan situades aproximadament en el lloc corresponent del citat mapa.