Barcelona
Osona
261 h.
855 m.

Alpens

Alpens és un municipi de la comarca d’Osona. És el terme més septentrional del Lluçanès i punt d’unió entre les comarques d’Osona, el Berguedà i el Ripollès.

El poble d’Alpens començà a ser ben conegut a la fi del segle XVI, gràcies a l’arxiu parroquial (conservat a l’Arxiu Diocesà de Vic); tenia aleshores 15 famílies, i s’inicià una notable creixença, que portà fins al 1788. Als segles XVII i XVIII adquirí l’actual traçat de carrerons estrets amb cases de pedra de bonics portals i finestres amb llindes amb les dates d’edificació i els noms dels constructors. És remarcable l’harmoniosa plaça allargada, amb edificis de pedra uniformes, que ha sofert desencertades renovacions. La causa principal del creixement fou la indústria menestral de la parairia.

L’església parroquial de Santa Maria és un edifici barroc-neoclàssic, molt modificat. Reedificada des del 1708, cremada durant la Primera Guerra Carlina (1833-40) i restaurada en 1840-45, guarda l’altar major i algun altar lateral del segle XVI; la capella Fonda o del Santíssim és del 1846. El campanar (segles XV-XVI) fou renovat a la part superior o balustrada el segle XVIII.

Pels amants dels motors, remarcar que entre el 1991 i el 2004 el Ral·li Catalunya-Costa Brava va formar part del mundial de ral·lis. Osona n’acollia el parc tancat i els trams més emblemàtics així que Alpens va ser centre neuràlgic pels espectadors i punt de partida durant totes les edicions d’un dels trams més famosos del mundial, Alpens-Les Lloses. Degut a la seva longitud de 22km i l’espectacularitat de l’entorn, Alpens-Les Lloses va ser un fix i un dels trams més preuats i buscats pels pilots. Posteriorment al 2004 el poble no ha deixat de respirar motor, seguint sent una localització clau per molts equips del mundial per fer els testos de pretemporada degut a les bones característiques de l’asfalt Alpensí.