Girona
Baix Empordà
759 h.
25 m.

Albons

El poble d’Albons (620 h el 2006) forma un conjunt de cases agrupades en el pujol coronat per l’església i les restes del castell medieval.

Albons és una població eminentment agrícola i ramadera, amb una mica més de la meitat del terme destinat a conreus d’oliveres, vinya, cereals i regadius (farratge, sobretot alfals, i blat de moro), que compten amb l’aigua procedent del Ter.