Girona
Gironès
765 h.
169 m.

Aiguaviva

El municipi d’Aiguaviva presenta unes característiques singulars. El seu territori compta amb innombrables turons d’escassa alçada, amb cims arrodonits i situats indiscriminadament pel territori com si hom s’hagués entretingut a integrar-los acuradament dins aquesta contrada encisadora. Entre un turó i l’altre, s’estenen amples planes de conreu, en general molt fèrtils.

En l’època romana sembla que a Aiguaviva hi havia un petit assentament de tipus agrícola. S’han trobat, també, restes d’una torre sepulcral romana, construïda amb pedra i morter.